ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

Tax Calendar

Եկամտային հարկի հաշվարկ

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

 

 

Եկամտային հարկի վճարում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի վճարում

 

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2017թ. սեպտեմբեր ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. III եռամսյակում ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտների, պահված և բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի վճարում

 

2017թ. հոկտեմբեր ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտներից գանձված շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. III եռամսյակի ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Նշում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ՀՀ սահմանով ներմուծման դեպքում ակցիզային հարկը վճարվում է ներմուծման օրվանից 10 օրվա ընթացքում` ՀՀ պետական բյուջե

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակի համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի վճարում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. օգոստոս ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակի ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակի ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. III եռամսյակի հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի վճարում

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. III եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարում

 

2017թ. III եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարման վերջնաժամկետ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացում

 

2017թ. III եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ
You are the 2773839-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
September
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ