ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

Tax Calendar

Եկամտային հարկի հաշվարկ

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

Եկամտային հարկի վճարում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա եկամտային հարկի վճարում

 

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2017թ. նոյեմբեր ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Եկամտային հարկի կանխավճարի վճարում

 

• 2017թ. IV եռամսյակի համար եկամտային հարկի կանխավճարի վճարում

 

Շահութահարկի վճարում

• 2017թ. դեկտեմբեր ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

2017թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտներից գանձված շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Նշում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ՀՀ սահմանով ներմուծման դեպքում ակցիզային հարկը վճարվում է ներմուծման օրվանից 10 օրվա ընթացքում` ՀՀ պետական բյուջե

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. նոյեմբերի ամսում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

 

 

Առևտրի հարկի վճարում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

2017թ. նոյեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2017թ. հոկտեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2017թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի վճարում

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ
You are the 2831296-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
October
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ