ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Tax Calendar

Ռոյալթիի վճարում

2020թ. I եռամսյակի ռոյալթիի կանխավճարի գումարի վճարման վերջնաժամկետ


Եկամտային հարկի հաշվարկ

2020թ. փետրվար ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

Եկամտային հարկի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա եկամտային հարկի վճարում

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2020թ. փետրվար ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Եկամտային հարկի կանխավճարի վճարում

• 2020թ. I եռամսյակի համար եկամտային հարկի կանխավճարի վճարում

Սոցիալական վճարի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա սոցիալական վճարի վճարման վերջնաժամկետ

Դրոշմանիշային վճարի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա դրոշմանիշային վճարի վճարման վերջնաժամկետ

Շահութահարկի վճարում

2020թ. մարտ ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտից պահված (շահաբաժինների գծով` հաշվարկված) շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

Ակցիզային հարկի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

Առևտրի հարկի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2020թ. հունվար ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

Հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

Հաստատագրված վճարի վճարում

2020թ. փետրվար ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

Ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2020թ. փետրվար ամսվա ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

2020թ. ապրիլ ամսվա համար ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2020թ. II եռամսյակի ավտոտրանսպորտային գործունեության համար ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար դիմում-հայտարարության ներկայացում

 «Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի պայմանները բավարարող անհատ ձեռնարկատերերի և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից 2020թ. II եռամսյակում արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար դիմում-հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ


You are the 254765-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
July
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ