TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ

Օ Ր Ե Ն Ք

ԱՀ օրենքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

ԱՀ օրենքը «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին»

ԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 14.11.19թ. «Մասնակիցների ռեեստրը վարողի և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 935-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 19.09.19թ. «Հարկային մարմնի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրվող այլ տեղեկատվության ցանկը սահմանելու մասին» N 777-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 19.09.19թ. «Կենսաթոշակային կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրի փոխանցման կարգը, ձևը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 776-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 19.09.19թ. «Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու ու սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և ընթացակարգային  հարցերը կարգավորելու կարգերը սահմանելու մասին» N 775-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 19.09.19թ. «Հաշվի օպերատորների գործառույթ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները  սահմանելու մասին» N 774-Ն որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ ՊԵԿ նախագահի 18.03.21թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայում բացված` ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքը դիմումի հիման վրա փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով տվյալների սուբյեկտին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 48-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 25.10.19թ. «Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հատուցման դեպքի առկայության փաստի մասին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 305-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 06.08.19թ. «Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 219-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 06.08.19թ.«Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը չկիրառելու ու սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը և դիմումների ձևերը սահմանելու մասին» N 218-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 05.08.19թ. «Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» N 215-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 05.08.19թ. «Կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը սահմանելու մասին» N 214-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 05.08.19թ. «Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 213-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի և աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 22.07.19թ. «Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին» N 181-Ն և N 6-Ն համատեղ հրաման

 

 

 

You are the 1225329-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ