TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Tax Calendar

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

 2022թ. IV եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները բնապահպանական մարմին գրանցման ներկայացնելու վերջնաժամկետ


Եկամտային հարկի հաշվարկ  

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտային հարկի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա եկամտային հարկի վճարում


Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2022թ. դեկտեմբեր ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ


Սոցիալական վճարի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա սոցիալական վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Դրոշմանիշային վճարի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա դրոշմանիշային վճարի վճարման վերջնաժամկետ


Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

2022թ. IV եռամսյակում ոչ ռեզիդենտներին վճարված (շահաբաժինների գծով` հաշվեգրված) եկամուտների, պահված և բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ


Շահութահարկի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտից պահված (շահաբաժինների գծով` հաշվարկված) շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

2023թ. հունվար ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ


Ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացում

2022թ. IV եռամսյակի ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ


Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ


Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հաշվարկ–հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագրի ներկայացում

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 20'-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները բավարարող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2023թ. համար հայտարարագրի ներկայացման վերջնաժամկետ


Առևտրի հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրի ներկայացում

Առևտրի հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմնի սահմանված ձևով իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին 2023թ. համար հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետ


Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ


Առևտրի հարկի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ


Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. նոյեմբեր ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի համար ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեության ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի համար սահմանված գործունեության տեսակների համար հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակում ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. Il կիսամյակում ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. Il կիսամյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. Il կիսամյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. Il կիսամյակում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

Հաստատագրված վճարի վճարում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի համար հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ


Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացում

2022թ. IV եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ
2022թ. IV եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու վերջնաժամկետ

Նշում` հարկային մարմինների կողմից բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկ-հաշվետվություններն ընդունվում են` բնապահպանական մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո

 

Հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2022թ. IV եռամսյակի հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


Հարկ վճարողի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2022թ. IV եռամսյակի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

Ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. IV եռամսյակի ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

2022թ. II կիսամյակի ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


Ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարների վճարում

 2022թ. IV եռամսյակի ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետ

 


Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարում

2023թ. I եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետ


Հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացում

2023թ. փետրվար ամսվա համար ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեություն իրականացնողների համար յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների ներկայացման վերջնաժամկետ


You are the 907920-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
February
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ