TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՆԱԽԱԳԾԵՐ

24.05.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2023» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշումը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ժ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

08.05.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման յոթերորդ միջոցառման մասին»

22.04.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի 29-ի N 205-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

21.04.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 6-ի N 51-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

01.03.2023

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 
 
 
 
 
 

24.02.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 6-ի N 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

15.02.2023

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 6-ի N 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

04.10.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

28.09.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 20-ի N 342-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

23.08.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 984-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

02.08.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 20-ի N 342-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

12.07.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 16-ի N 86 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 22-ի N 238 որոշումները վերացված ճանաչելու մասին»

09.06.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 05-ի N 243 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

31.05.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հարկային մարմնի կողմից հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը վարելու, հարկային ծառայողին կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին»

13.05.2022

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արցախի հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

05.05.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հարկային ծառայության մեդալի և կրծքանշանի տեսակները, ձևերը և շնորհման կարգը սահմանելու մասին»

02.05.2022

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

16.03.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 51 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

25.02.2022
ԱՀ  օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

10.02.2022

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

04.02.2022

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2022» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Թ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

18.11.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծվող և արտահանվող ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման քարտերի ձևերը հաստատելու մասին»

10.11.2021

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

08.10.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 20-ի N 342-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»

05.10.2021

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

10.05.2021

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության տարածքը պատերազմական գործողություններից տուժած գոտի սահմանելու մասին»

 

09.04.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2021» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ը» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

26.03.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 853-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 

17.03.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին»
 

15.03.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Պատերազմական գործողությունների հետևանքով բացառապես Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում փաստացի գործունեություն իրականացրած` հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով չվճարված պարտավորությունների կատարումից ազատվող առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը հաստատելու մասին»

06.03.2021

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

02.03.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի N 306-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

17.02.2021

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 31-ի N 152 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

11.01.2021
ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ծխախոտի արտադրանքի դրոշմավորման համար «2021» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

24.12.2020

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Պատերազմական գործողությունների հետևանքով հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ու ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

11.06.20

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին»

18.05.20

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու ու ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ակցիզային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»»

27.02.20

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների փաստաթղթավորման և գրանցման (հաշվառման) կարգը սահմանելու մասին»

27.02.20

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 255 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

27.02.20

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 254 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

25.02.2020

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Է» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

24.01.2020

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

11.12.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 8-ի N 205 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

03.10.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 984-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

09.09.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Մասնակիցների ռեեստրը վարողի և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին»

03.09.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2019» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

25.07.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու ու սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և ընթացակարգային հարցերը կարգավորելու կարգերը սահմանելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Կենսաթոշակային կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրի փոխանցման կարգը, ձևը և ժամկետները սահմանելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հաշվի օպերատորի գործառույթ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հարկային մարմնի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրվող այլ տեղեկատվության ցանկը սահմանելու մասին»

22.05.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի` արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին»

30.04.2019

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Դատական ակտերի կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

01.04.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 12-ի N 122-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

25.03.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի N 306-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի N 307-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

12.03.2019

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

15.02.2019

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»


ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

22.10.2018

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Զ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

20.08.2018

ԱՀ օրենքի նախագիծը «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն  կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

02.07.2018

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

14.06.2018

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին»

01.03.2018
ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 400 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2012» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշներով դրոշմավորված ապրանքների  իրացումն արգելելու մասին»

12.02.2018

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2018» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ե» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

19.01.2018

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 618-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

20.12.2017

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 19-ի N 168 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

28.11.2017

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 613-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

02.11.2017

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ակցիզային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացում և  փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 ԱՀ օրենքի նախագիծը ««Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

03.07.2017

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

20.06.2017

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Դ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

15.03.2017

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և (կամ) գրավոր պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու փաստն արձանագրելու կարգն ու արձանագրության ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 31-ի N 538-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

14.12.2016

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 983-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

29.11.2016
ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Գ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

14.11.2016

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

25.05.2016

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

27.04.2016

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

17.03.2016

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձանց, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների պետական գրանցման (հաշվառման) մասին տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրելու կարգը և այդ տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին»

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման դիմումի ձևը, դրանում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը, հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևաթուղթը և դրանում պարունակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

26.10.2015

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Ակցիզային հարկի մասին» Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

28.09.2015

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Բ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

22.09.2015

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

22.07.2015

‎‎ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ իրացնող կազմակերպությունների եվ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման կարգը սահմանելու մասին»

26.05.2015

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

16.04.2015

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 400 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

08.04.2015

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

03.03.2015

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 255 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

17.02.2015

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 232 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հունիսի 4-ի N 79 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

17.11.2014

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

30.10.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 233 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

22.10.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 254 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

20.10.2014

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 984-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 983-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Պիտանելիության ժամկետը լրացած, սահմանված կարգով դուրս գրված ապրանքների դրոշմապիտակների գծով պարտավորությունների հաշվարկման և մարման կարգը սահմանելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ա» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին»

10.10.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2010» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշներով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին»

25.08.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 255 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

23.06.2014

 

Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի սեպտեմբերի 14-ի  N 75  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

28.04.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը  «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` հարկային տարվա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրի ու հարկային տարվա` բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնուն, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողին, չափահաս և չամուսնացած զավակին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի և եկամուտների հայտարարագրի օրինակելի ձևերը հաստատելու  և Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 21-ի N 18 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»


05.05.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը  «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարվա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրում, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագրում, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնուն, համատեղ ապրող ծնողին, չափահաս ու չամուսնացած զավակին սեփականության իրավունքով պատկանող` հարկային տարվա գույքի, եկամուտների մասին հայտարարագրում ներառվածհրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ տեղեկանքների բովանդակությունը, ձևերը և դրանց լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

03.03.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 31-ի N 538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

20.02.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 232 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

22.01.2014

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի N 229 որոշումն ուժը կորցրած  ճանաչելու  մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»


14.01.2014

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկում նեառվելիք ` անձին վերաբերող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն պարունակող գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին»

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 400 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»

You are the 1225357-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ