TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 08.03.2021թ. «Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը մակնշելու կարգը սահմանելու մասին» N 198-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 23.06.20թ. ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-րդ կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը սահմանելու մասին» N 106-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 18.09.19թ. «Հարկային հաշիվների դուրսգրման, անվավեր ճանաչման, չեղարկման կարգերը և ոչ էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման դեպքերը սահմանելու մասին» N 767-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 11.04.18թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 247-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 26.03.18թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների մշակության ընթացքում կատարվող մեքենայացված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 174-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 12.02.15թ. «Արցախի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումք վերամշակող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին ավելացված արժեքի հարկի գումարի փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 23.06.09թ. «Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկները ներկայացնելու, գումարների վճարման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 403-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 22.06.04թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող զինվորական հանդերձանքի ցանկը հաստատելու մասին» N 238 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 16.10.01թ. «Իրացման  ժամանակ ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը հաստատելու մասին» N 268 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 16.05.00թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ անցնող ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 86 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ ՊԵԿ նախագահի 08.09.21թ. «Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձևը ու դրա լրացման կարգը սահմանելու մասին» N 217-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.19թ. «Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձևերն ու դրանց լրացման կարգերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2012 թվականի մարտի 26-ի N 4-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 200-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 22.04.19թ. ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  15-րդ հոդվածի 19-րդ կետի դրույթների վերաբերյալ հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 17/Ղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 99-Ն հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 15.08.11թ. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման գործարքների (գործառնությունների) նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հարցերի վերաբերյալ» N 5 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 19.01.11թ. «2011 թվականի հունվարի 1-ից բենզինի և (կամ) դիզելային վառելիքի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ»  N 1 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 15.09.08թ. ««Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից արտահանված ապրանքների նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման և «Վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների իրացման շրջանառության և այդ  ռեժիմով արտահանված ապրանքների օտարման գործարքներին վերաբերվող ձեռքբերումների մասով հաշվանցվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներում արտացոլման կարգի վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

You are the 1225356-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ