TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»

ԼՂՀ օրենքը «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 16.07.19թ. «Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 12-ի N 122-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 565-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ  համարվող  փաստացի  ծավալների  չափաքանակներ  սահմանելու  մասին» N 225 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ.«Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N 158 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.11.03թ. ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 327 որոշում

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28.02.23թ. «Ռոյալթի վճարողի գործունեությունը որևէ օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով դադարեցնելու և (կամ) գործունեությունը վերսկսելու մասին հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» N 23-Ն հրաման

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 10.06.21թ. «Ռոյալթի վճարողի կողմից 2021 թվականի ռոյալթիի կանխավճարի մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» N 144-Ն հրաման

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 17.02.20թ. «Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության և հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների ձևերը հաստատելու մասին» N 60-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 15.05.17թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունն էլեկտրոնային եղանակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 164-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 07.03.14թ. ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների գրանցման մատյանի», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգման ակտի», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց և նրանց կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկությունների», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց մասով առկա ապառքների վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևերը, «Արտադրական թափոնների փաստացի ծավալների հաշվարկի» մեթոդիկան, «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար հաշվառման վերցնելու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի», ցանկը, «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար հաշվառման վերցնելու մասին» տեղեկանքի ձևը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 185 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 27-Ն հրաման

 

You are the 1225352-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ